ENKA LİSESİ

VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI

2011-2012

 

İçindekiler

Sunuş ve Hoş Geldiniz

1.    Okulun Temelleri

Misyonumuz                                                                      

Felsefe                                                                                

İlkeler                                                                       

Hedefler                                                                              

Enka Okulları Yönetim Kurulu

Kayıt – Kabul

Kayıt Yenileme

 

2.    Akademik Program

 

Türk Dili ve Edebiyatı Programı

Matematik Programı

Sosyal Bilimler Programı

Fen Bilimleri Programı

İngilizce Programı

Modern Yabancı Diller Programı: Fransızca - Almanca

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Beden Eğitimi Programı

Sanat Programı

Müzik Programı

Eğitim Teknolojileri

IB Diploma Programı

Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı Ofisi

3.    Kütüphane

4.    Ders Dışı Etkinlikler Programı

 

5.    Ölçme ve Değerlendirme

Not düzeni

Öğrenci Başarısının Belirlenmesi

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sözlü Sınavlar

Sınavlara Katılmayanlar

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Dönem Notlarının Belirlenmesi

Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu

Bir Dersin Ağırlığı, Ağırlıklı Puanı ve Ağırlıklı Notu

Yıl Sonu Başarı Puanı ve Yıl Sonu Başarı Notu

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma

Doğrudan Sınıf Geçme

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması

Sınıf Tekrarı

Okul Birincilerinin Tespiti

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının Uygulanması

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Tespiti

Sınavların Şekli ve Niteliği

Sınav Programı

Yazılı Sınavlar

Sözlü ve Uygulamalı Sınavlar

Sınavların Başlama Saati ve Süresi

Sınavların Değerlendirilmesi ve Yapılacak İşlemler

Sınavlarda Kopya Çekme

Sınavlarda Başarılı Sayılma

Sınav Sonuçlarının İlanı

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarına giremeyenler

 

6.    Alanlarla İlgili Esaslar

Alanlara Yönelme

 

7.    Takvim ve Çizelgeler

Okul Saatleri           

Günlük Zaman Çizelgesi                                         

2010 – 2011 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi                                

 

8.    İletişim

Veli – Öğretmen Görüşmeleri     

Okul Telefon numaraları

Dahili Telefon Numaraları

Okul Bülteni – Enka Intelligence

E-posta Adresleri

Internet sitesi                                                                           

Acil Durumlarda İletişim                                      

Tatillerde ve Karlı Günlerde İletişim

SMS Mesajı

 

9.    Günlük Rutinler

Okula Geliş                                                            

Okuldan Ayrılış                                                                  

Öğrenci Devamsızlığı                                                       

Okul Servis Araçları                                                          

Servis Araçlarında Davranış

Okul Kıyafetleri                                                                  

Kampüsteki Sınırlamalar                                     

Kampüs Ziyaretleri                                                                

Park Yerleri ve Kapılar

Kayıp Eşya

Hediyeler                                                                            

 

10.    Güvenli Öğrenme, Değerler, Beklentiler

Okul Aile Birliği

Alt Kurullar

Enka Okulları Okul Aile Birliği Yapısı                                

 

11.  Sağlık ve Güvenlik

Yangında Acil Durum Kuralları

Deprem Acil Durum Kuralları                                              

Servisler İçin Acil Durum Planı                

İçme Suyu                                                              

Yemek                                                                                

Temizlik Hizmetleri                                               

Okul Sağlık Birimi              

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Sunuş ve Hoş Geldiniz

 

 

Sevgili Enka Aileleri,

 

Enka Okulları topluluğu adına 2011 – 2012 akademik yılına hoş geldiniz demekten büyük mutluluk duyuyorum. Bir öğrenenler topluluğu olarak neyi, neden, nasıl yaptığımızı sizlerle paylaşma konusuna çok önem veriyoruz ve sizleri topluluğun etkin birer üyesi olmaya davet ediyoruz. “Enka Okulları: Bir Öğrenenler Topluluğu” başlıklı Gelişim Planımız internet sitemizde yayınlandı. Gelişim planımız, okulumuzun önümüzdeki üç yıl için geçerli vizyonu hakkında ayrıntılı bilgi içeriyor. Bu veli el kitabı, güncel günlük programlar hakkında sizlere daha çok bilgi sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Bu kitapçığın içinde okulun misyonu ve felsefesi, günlük programlar ve okul etkinlikleri ile akademik program hakkında pek çok bilgi bulabilirsiniz. Lütfen kitapçıktan yararlanınız ve çocuğunuzun günlük yaşamında neler olduğunu keşfediniz. Uzun süredir okulumuzu tanıyor olsanız dahi, öğrencilerimize en iyiyi sağlayabilmemiz için her yıl gözden geçirdiğimiz programlarda ve saatlerde değişiklikler olabileceğini lütfen unutmayınız. Okula telefon etmeden önce, kitapçıktaki bilgileri kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

 

Burada yer alan bilgilere internet sitemizden de erişebileceğiniz hatırlatmak isteriz. Internet sitesindeki bilgiler düzenli olarak güncellendiği için en yeni bilgilere ulaşmak mümkündür. Topluluğumuzun etkinlikleri hakkında bilgi içeren okul bültenimiz Enka Intelligence’ın (EI) eski ve güncel sayılarına da internet sitemizden erişebilirsiniz.

 

Velilere yönelik eğitim programları, sizin de bir öğrenen olmanız için pek çok  fırsat sağlayacaktır. Eğitim programlarının tarihleri ve konuları hakkında bilgi edinmek için lütfen iki haftada bir yayımlanan Enka Intelligence’a göz atmayı ihmal etmeyiniz. 


Mümkün olduğunca kağıt tüketmeyen bir topluluk olma hedefimiz, artık misyonumuzda da yer alıyor. Güncel bir e-posta adresinizin bizde bulunması güncel bilgileri sizlerle hızla paylaşabilmemiz açısından çok önemlidir. E-posta adresinizin kayıt kabul bölümümüzde bulunduğundan lütfen emin olunuz, aksi takdirde pek çok haberi kaçırabilirsiniz.

 

Okul müdürlerine ve bu bilgilerin derlenmesine katkıda bulunan bütün öğretmenlere teşekkür ederim. Sizin ve ailenizin yıl boyunca gerçekleştirilecek harika etkinliklerden bazılarını ailenizle birlikte keşfetmekten keyif alacağınızı umarım.

 

Darlene Fisher

Okul Direktörü

 

 

 

1.   Okulun Temelleri

 

Misyon, Felsefe ve İlkelerimiz, okulumuzun gelişimini kuruluşundan beri yönlendirmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 

Misyon

Öğrencilere, kapasitelerini sonuna kadar geliştirmeye, düşünce ve eylem özgürlüğünü geliştiren zihinsel ve ahlaki alışkanlıklar sergilemeye, Türkiye’nin ya da vatandaşı oldukları ülkelerin önde gelen yurttaşları olmaya hazırlayacak ve teşvik edecek düşünsel ve davranışsal temelleri kazandırmaktır.

 

Felsefe

Enka Okulları’nın varoluş amacı, çocukların ahlaki, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemektir. Bireyler şefkat, destek ve saygı gördükleri bir toplumda başarılı olurlar. Eğitim-öğretim programımız, öğrenci merkezli ve bağımsız öğrenmeyi vurgular. Programımız, öğrencilerin, bilgilerinden ve akademik becerilerinden yararlandıkları sorgulama yoluyla, zihinsel disiplin kazanmalarını sağlar. Öğrencilere, davranışlarının sorumluluklarını üstlenmeyi ve kendi öğrenimlerine ilişkin planlar yapmayı öğretir. Merakı, araştırmayı, keşfi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynaklar sağlarız. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, okulun yaşamına ve misyonun gerçekleştirilmesine katılarak kendini yaşamboyu öğrenmeye ve hizmete adamış bir topluluk haline gelmeye teşvik edilirler.


İlkeler

·        Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak

·        Toplumun bütün üyelerine saygı duymak

·        İnsanın gelişimindeki zenginliğin ve her bireyin benzersiz olduğunun bilincinde olmak

·        İnsan gelişiminin her aşamasını dikkate almak

·        Bütün çocukların, kendi özelliklerine göre çeşitli başarı düzeylerinde öğrenebileceklerine inanmak

·        Bireyin ve toplumun birbirlerine bağlı olduğunu bilmek

·        Bireyin ve toplumun karşılıklı sorumlulukları olduğunu kavramak

·        Kişiliğin herşeyden önemli olduğuna inanmak

·        Her bireyin en iyi yönlerini ortaya çıkarmaya adanmışlık

·        Farklı olan saygı duymak

·        Topluma ve ulusa hizmet ederek kamu yararı için çalışmak

·        Okul topluluğunun bütün üyelerinin küresel bilincini artırmak

 

 

Hedefler

Akademik Başarı:

 

Öğrenciler,

•      bütün akademik alanlarda, modern teknolojide ve sanatta başarı sağlamak için sorumluluk almayı,

•      yetenekleri ve ilgi alanlarını artıran zorlu akademik çalışmalar yüklenmeyi ve sonuçlandırmayı,

•      kişisel ifade ve bir öğrenme aracı olarak Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde yeterlik geliştirmeye devam etmeyi,

•      bağımsız öğrenme için gereken çeşitli öğrenme stratejileri ve araştırma becerileri kullanmayı,

•      akademik konular arasındaki bağlantıları içeren büyük bir bilgi bütünü toplama, toplanan bilgiyi düzenleme ve bilginin anlamını çıkarmayı öğreneceklerdir.

 

 

Zihinsel ve Ahlaki Alışkanlıklar:

 

Öğrenciler,

•      öğrenmekten zevk almayı ve başarılardan mutluluk duymayı,

•      eleştirel düşünme, veriye dayalı karar verme ve yaratıcı problem çözmeden oluşan düşünsel alışkanlıklar kazanmayı,

•      çalışkanlık, kişisel sorumluluk ve başkalarına saygı değerlerini benimsemeyi,

•      düzenli olarak fiziksel etkinliklere katılma ve sağlıklı bir yaşam biçimi ihtiyacının farkında olmayı öğreneceklerdir.

 

 

Önde Gelen Yurttaşlar:

 

Öğrenciler,

•      Mustafa Kemal Atatürk’ün temsil  ettiği  demokratik  ilkeleri anlamayı ve onlara  bağlı kalmayı,

•      İyi dinleme ve güzel  konuşma  becerilerini  de içeren  liderlik nitelikleri kazanmayı,

•      Ulusal ve  uluslararası  öneme  sahip  güncel  konuları  takip  etmeyi,

•      Birey olarak  ve  bir  takımın üyesi olarak işbirliği içinde üretken biçimde çalışma ve oynamayı,

•      Okulda öğrendiklerini  hem  okulda  hem  de  okul  dışındaki  yaşamda uygulamayı,

•      Okul ve toplumdakilere karşı toplumsal sorumluluk tutumu benimsemeyi,

•      İnsanlar arasındaki düşünce ve değer çeşitliliğini takdir etme ve uluslararası anlayışı yaymayı,

•      Zorluklar karşısında olumlu bir problem çözme yaklaşımı benimseme ve çevresindeki insanlara moral vermeyi öğreneceklerdir.

 

 

 Enka Okulları Yönetim Kurulu

 

Okulumuzun Yönetim Kurulu, aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

 

Ercan Kumcu, Başkan ve Kurucu Temsilcisi

Alparslan Tansuğ

Prof. Dr. Üstün Ergüder                                       

Darlene Fisher - resen                 

 

Kayıt – Kabul (Nakiller)

Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili madde hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerince yapılır.

Özel Enka Lisesine diğer ilköğretim okullarından mezun olan öğrenciler, kontenjan dahilinde, okul yönetimince hazırlanacak yazılı değerlendirme ve mülakatta başarılı oldukları takdirde, kabul edilirler. Mayıs ve Ağustos aylarında yapılacak olan yazılı değerlendirme ve mülakat tarihleri okul yönetimince belirlenir ve duyurulur. Sınavı kazanarak kayıt daveti alan ancak iki (2) iş günü içinde kayıt olmayan öğrencinin kayıt hakkı düşer.

Kayıt Kabul Ofisi, yıl boyunca hafta içi hergün 09.00-15.30 saatleri arasında veli görüşmelerine açıktır. Sizi Enka ile tanıştıracak yetkili bir kişi ile randevu alarak görüşme yapabilirsiniz. Ayrıca Kayıt Kabul ofisinden randevu alınarak okul yöneticileri ile de görüşme sağlanabilir.

Kayıt Yenileme
Bir üst sınıfa geçen öğrencilerimizin kayıtları her sene Mayıs ayında başlar ve Haziran ayının son haftasına kadar sürer.
Kayıt Kabul Ofisi tarafından takip edilen kayıt yenileme işlemi mali ve idari kayıttan oluşur. Kayıt yenileme hakkında bilgi Nisan ayının sonu itibariyle velilerimize gönderilir.

Ayrıntılı bilgi için:
Kayıt Kabul Ofisi
Hilal Melikoğlu
Tel no: 0212 276 05 45 dahili no: 113 / 114
Faks no: 0212 286 59 37
E-posta:
admissions@enkaokullari.k12.tr

 

2. Akademik Program

 

Türk Dili ve Edebiyatı Programı

Türk Edebiyatı ve Dil-Anlatım derslerinde yazılı ve sözlü metinleri sorgulayıp yorumlayabilen, çözümleyebilen, eleştirel düşünen ve metinleri olduğu gibi kabul etmek yerine metinler hakkında çıkarımda bulunabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz, kendilerine sunulan edebiyat yapıtlarını inceleme ve eleştirme fırsatları sayesinde edebiyat eleştirisi becerisini edinir, yazarların biçemlerini ve bunların okur üzerindeki etkisini değerlendirirler. Ayrıca farklı dillere ve kültürlere ait yapıtları inceleme yoluyla uluslararası anlayışlarını zenginleştirirler. Öğrencilerimiz, duygu ve düşüncelerini açık, bilinçli, tutarlı, eksiksiz ve akıcı  bir biçimde, içinde bulundukları bağlama uygun bir dille yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisini geliştirirler.

 

Matematik ve Geometri Programı

Hızlı ve doğru işlem yapabilen, matematiksel durumları cebirsel ifadeler ve modelleme kullanarak ifade ve analiz edebilen, problemleri çözerken farklı stratejiler üretebilen, mantıksal çıkarım ve ispat metodlarını kullanabilen, cebirsel ifadelerin geometrik anlamlarını kavrayan, olaylarla ilgili tahminlerde bulunmak amacıyla olasılığı kullanan, trigonometrik oran ve özdeşliklerle problem çözebilen, grafik hesap makineleriyle bütün fonksiyonları ve grafiklerini yorumlayabilen, matematiği geometriyle ilişkilendirebilen, fikirlerini matematiksel olarak düzenleyip doğru dil ve formları kullanarak karşısındakilere sunabilen, matematiğin kendi içindeki ve diğer derslerdeki konularla bağlantılarının farkında olan gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Derslerde kullandığımız TI-84 grafik hesap makineleri ve geometri programları öğrencilerin teknolojiyi kullanarak modelleme yapmalarını, kuralları keşfetmelerini ve ispat etmelerini amaçlar.

 

Sosyal Bilimler Programı

Sosyal bilimler dersleri, öğrencilere farklı kaynaklardan bilgi edinme, edinilen bilgileri düzenleme ve değerlendirme becerilerini kazandırır. Sosyal bilimlerde bakış açısı, önemli bir yer tutar ve bütün derslerde analiz edilir.

Tarih dersinde öğrencilerin etkin, bilgili ve sorumluluk sahibi bireyler olabilmelerini sağlamak için geçmişe olan ilgilerini, geçmişi keşfetmekten ve anlamaktan duydukları zevki canlı tutmaya çalışırız. İnsanlık tarihinin önemli dönemlerine, tarihteki dönüm noktalarına, Türk ve dünya tarihindeki önemli şahsiyetlere ilişkin etkinlikler ile öğrenciler, sebep-sonuç ilişkileri kurmayı, edindikleri bilgileri bir araya getirmeyi, kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirmeyi, yorumlamayı ve bilgiye dayalı savlar oluşturmayı öğrenirler.

Felsefe dersinde öğrenciler, ilkçağdan günümüze dek düşünürlerin fikirlerini ve temel felsefi akımları, psikoloji derslerinde ise davranışın arkasında yatan etmenleri öğrenirler.  Öte yandan, sosyoloji dersinde toplumsal olayları, topluma dair bilimsel verileri anlayıp çözümlerken, mantık dersinde, rasyonel düşünmenin kurallarını kavrarlar.

Coğrafya dersi, iki temel boyutu olan zengin ve karmaşık bir disiplindir. Mekansal boyutta, öğrenciler fiziksel, toplumsal, ekonomik, siyasi, hukuki ve teknolojik etmenleri kavrar ve analiz ederler. Dersin ekolojik boyutunda ise insanların doğa ile etkileşimi analiz edilir.

 

Fen Bilimleri Programı

Programımız, öğrencilerimizin bilimsel araştırma ve tasarım süreçlerini anlamalarını sağlar. Öğrencilerin, deney yapmaları, bulguları aktarmaları ve değerlendirmeleri beklenir. Öğrencilerimize bilimsel araştırma boyunca araçları seçme ve kullanma becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar. Öğrencilerimizin fen bilimleri, teknoloji ve insan arasındaki ilişkileri bilmeleri programın önemli bir kısmını oluşturur.

Fen Bilimleri derslerinde öğrenciler şu temalar hakkında bilgi edinirler: yaşamın bütünlüğü ve çeşitliliği, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl etkileşim içinde oldukları, organizmaların doğal seleksiyon yoluyla nasıl evrildikleri ve hayatta kalma şansını artırmanın, davranış mekanizmalarının önemi.

 

İngilizce Programı

İngilizce derslerinde öğrencilerin, gelecekteki öğrenimleri ve nihayetinde meslek yaşamları ile ilgili çeşitli İngilizce becerilerini kazanmalarını sağlayan bir program sunulur. Öğrenciler, yazılı ve sözlü iletişim için anlatım yeteneklerini geliştirir ve öğrencilere çeşitli durumlara ve anlatım türlerine ilişkin becerilerini geliştirme olanağı tanınır. Ele alınan yazılı anlatım türleri arasında makale, anı, araştırma projesi, edebiyat çözümlemesi ve şiir yer almaktadır. Edebiyat konularını işlerken öğrenciler, eleştirel okuma becerilerinden yararlanır, farklı yapıtlar arasındaki ilişkileri derinlemesine anlar ve değerlendirirler. Öğrenciler, çeşitli kültürlere ait metinleri inceleyerek uluslararası bakış açılarını geliştirirler. Bütün bu çalışmalar yoluyla, öğrencilerimize yaşam boyu sürecek edebiyat sevgisi aşılanır. 

 

Modern Yabancı Diller Programı: Fransızca - Almanca

Fransızca ve Almanca Enka’nın lisede de sunduğu üçüncü dil seçeneğidir. Öğrenciler, öğrenme sürecinde etkin biçimde yer alarak konuşma, dinleme, okuma ve yazmadan oluşan dört dil becerisinde giderek daha ustalaşırlar. 12. sınıfın sonunda öğrenciler Fransızca ya da Almanca dilinde öğrenim görme, çalışma ve günlük yaşam için sağlam bir dil altyapısına sahip olurlar. Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilir, düşüncelerini açık ve tutarlı biçimde ifade edebilir, öğrendikleri dilin kültürü hakkında bilgi edinebilir ve kültürü anlayabilirler. Edebi metinleri ve romanları inceleme yoluyla, öğrenciler, okuduğunu anlama, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve metinleri çözümleme becerilerini geliştirirler. 

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Bölümümüz, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını benimser ve uygular. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını ve gelişimsel özelliklerini dikkate alarak yıllık çalışma planları düzenler, öğrencilerimizin temel yaşam becerileri kazanmaları için bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütürüz.

 

Programımız, kişinin kendini tanıması, ifade etmesi, duygularını tanımlaması, davranışlarıyla duygu ve düşünceleri arasında bağlantı kurması, hedef belirlemesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi, seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi etrafında şekillendirilir. Öğrencilerimiz, etkin iletişim kurma,  karar verme, problem ve çatışma çözme gibi beceriler edinirler. Öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek ve okul-aile işbirliğini sağlamak üzere velilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirilir.

 

Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kendi danışmanlarımız ve Okul Aile Birliğinin de desteği ile uzmanlar tarafından öğrenci ve veli eğitim programları düzenlenir.

 

 

Beden Eğitimi Programı

Beden eğitimi derslerinde temel amaç, öğrencilerin yaşamları boyunca sağlık ve fiziksel zindelik hakkında bilinçli seçimler yapabilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, fiziksel uygunluklarını geliştirmenin ilkelerini, bireysel ve takım olarak rekabetin kurallarını öğrenirler. Rekabete ilişkin olumlu bir tutum benimsemeyi ve kaybetmeyi kabullenebilmeyi öğretmek eşit derecede önemsenir.

Programımız, öğrencilerimize sorumluluk üstlenme, sorumluluklarını yerine getirme fırsatları sağlayarak liderlik ve takım oluşturma becerilerini kazandırır.

 

Sanat Programı

Lisede öğrencilerimiz, iki ve üç boyutlu sanat yapıtları tasarlar ve sanat eleştirisi aracılığıyla bilgiye dayalı bir bakış açısı kazanırlar. Öğrenciler, bulgularını ve öğrendiklerini ortaya koymak üzere, gözlemlerini ve eskizlerini kaydetmek için araştırma defteri tutarlar.

Müzelere, sanat galerilerine ve sergilere düzenlenen geziler ile öğrencilere otantik öğrenme fırsatları tanınmaya devam edilir. Kampüsümüzde yer alan Dr. Clinton Vickers Sanat Galerisinde açılan sergilerde öğrencilerimiz, sanatçılarla tanışıp sohbet ederek onların tecrübelerinden yararlanırlar. Ayrıca örnek teşkil edebilecek öğrencilerimizin yapıtlarını sanat galerimizde sergileyerek sanatı, hayatlarının bir hedefi haline getirmeleri konusunda onlara destek oluruz.

 

Müzik Programı

Müzik programının amacı, öğrencilerin enstrüman çalmaya ve beste yapmaya ilişkin bilgi ve becerileri edinmelerini, farklı müzik türlerini dinlemelerini ve yaşamlarında müziğin sürekli yer tutmasını sağlamaktır. Öğrencilerin doğaçlamanın doğasını ve değerini anlamalarını, kendi müzik yeteneklerinin farkına varmalarını ve bunları güvenle kullanabilmelerini, seslendirme ve beste yapma becerilerini geliştirmeyi amaçlarız. Öğrencilerin becerileri müzik teknolojisi de kullanılarak pekiştirilir. 

 

Öğrenciler, FL Studio programı, daha sonraki aşamalarda Cubase ve Nuendo prodüksiyon programlarını öğrenerek müzik üretiminin teknik evrelerine ilişkin kuramsal ve pratik bilgilerini geliştirerek bir CD hazırlarlar.

 

Eğitim Teknolojileri

Teknolojinin hızla değiştiği, bilginin ve küresel iletişimin öneminin arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle, bütün derslerde öğrencilerimize teknolojiye ilişkin becerilerini geliştirmeleri için pek çok olanak tanınır. Öğrencilerimiz kelime işlem, elektronik tablolama, sunumlar, veritabanları, diğer eğitim yazılımları ve donanımları ile ilgili bilgi ve beceri edinirler.

 

Bilgisayar dersinde öğrenciler, ilgi alanlarına göre, masaüstü yayıncılık, bilgisayar programcılığı, web tasarımı, web programcılığı, veri tabanlarının web programlarına entegrasyonu, grafik işleme, video düzenleme, animasyon hazırlama gibi becerileri de kazanırlar.

 

 

IB Diploma Programı

 

2004-2005 eğitim-öğretim yılında açılan lisemiz, 2006-2007 eğitim öğretim yılında IB (Uluslararası Bakalorya) Diploma Programı’nı uygulamaya başlamıştır.

 

IB Diploma Programı, üniversite öncesinde iki yıl boyunca uygulanan ve dünyada akademik mükemmeliyetin simgesi haline gelen uluslararası bir eğitim-öğretim programıdır. Uluslararası anlayışı özendiren, araştırma-sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren bir programdır. IB Diploma Programı, dünya barışına katkı bulunacak, özgüven, öz disiplin ve üst düzey düşünme becerilerine sahip, yaşamboyu öğrenmeyi benimsemiş, sorumluluklarının bilincinde, farklı kültürleri bilen ve anlayan dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlar. Bir yandan okullarda uluslararası bir bakış açısını teşvik ederken bir yandan da okulların, programın uygulandığı ülkelerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmelerine ve bu doğrultuda düzenlemeler yapmalarına olanak tanır.


IBO’nun Diploma Programı (DP) geleneksel ve kapsamlı bir eğitim-öğretim programının güçlü yanlarına sahiptir, fakat bunlara ek olarak üç önemli özelliği daha vardır. Bunlar, altıgen biçiminde gösterilen programın ortasında yer alan Bilgi Kuramı, CAS ve Bitirme Tezi’dir.

 

ib_pic1_tr

Bilgi Kuramı (TOK) sınıf içinde ve dışında edinilen bilgi, deneyimler üzerinde eleştirel biçimde düşünülmesini sağlamayı hedefleyen disiplinlerarası zorunlu bir programdır. Dersin amaçları bir bilim insanı, sanatçı ve tarihçi olarak “bilme”nin ne anlama geldiğini anlamak, bilginin farklı biçimleri arasındaki etkileşimi kavramak ve öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandırmaktır. Öğrenciler, bilginin temelini inceledikleri, çeşitli alanlardaki inançları, önyargıları ve kişisel deneyimleri analiz ettikleri bu 100 saatlik dersi tatmin edici bir biçimde tamamlamak zorundadırlar.

CAS (Yaratıcılık, Hareket, Hizmet) öğrencileri, kendilerini daha iyi tanıyarak, başkalarına karşı duyarlılık geliştirip onlarla işbirliği içinde çalışma becerilerini geliştirerek enerjilerini ve özel yeteneklerini başkalarıyla paylaşmaya teşvik eder. IB felsefesinin merkezinde “bireyi bir bütün olarak eğitme” ilkesi yattığı için her adayın yaratıcılık, hareket ve topluma hizmet alanlarında deneyim kazanması şarttır. Öğrenciler IB CAS Programı’na 150 saat katılma şartını tatmin edici biçimde yerine getirmek zorundadırlar.

4000 kelimelik bitirme tezi öğrencileri, üniversitelerin beklediği bağımsız araştırma ve yazma becerileriyle tanıştırır. Bitirme tezi, öğrencilerin çalışmalarını, örneğin ileri seviye derslerinin birinden bir konu seçerek derinleştirmelerine olanak sağlar ya da öğrenciler, seçtikleri dersler arasında yer almayan bir ders hakkında tez hazırlayarak akademik deneyimlerine geniş bir boyut katabilirler. Süreç içinde öğrenciler yeni bilgileri düzenlemeyi, mantıklı bir sav geliştirmeyi ve karmaşık fikirleri açık, anlaşılır biçimde ifade etmeyi öğrenirler.

 

Öğrenciler altı ders almak zorundadırlar. Altıgen modelin etrafındaki altı ders eşzamanlı olarak alınır. Üç ders ileri seviyede toplam 240 ders saati alınmalı, diğer üç ders de standart seviyede toplam 150 ders saati alınmalıdır. Bu nedenle, öğrenciler bazı dersleri daha derinlemesine, bazılarını ise daha genişlemesine öğrenebilmektedir. Altı grubun her birinden bir ders seçilir.

 

IB Diploma Programı’na Giriş Kriterleri

 

Program, öğrencilerin, ulusal eğitim sistemlerinin gereklerini yerine getirmelerine izin verir. Okullar, IBO eğitim-öğretim programı ve ölçme-değerlendirme merkezine danışarak kendi ulusal programlarının gereklerini yerine getirmek için 2., 3., 4. ve 6. gruplardaki bir dersin yerini tutabilecek standart seviye okul-tabanlı bir ders (OTD) geliştirebilirler. IBO, Türkçe Sosyal Bilimler adlı dersi, Türkiye’deki IB öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sosyal Bilimler dersinin gereklerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla modeldeki 3. grup dersi olarak kabul etmiştir.

 

Öğrencilerin IB Diploma Programı’na kabul edilmesi için belirli kriterler oluşturulmuştur. Bu kriterler arasında genel not ortalaması, ders notları, öğretmenlerin tavsiyeleri, öğrencinin motivasyonu ve gayreti yer alır. Enka Okulları’ndaki IB Diploma Programı’na giriş koşulları şöyledir:

 

·         9-10. sınıfların sonunda BÜTÜN derslerin genel ortalaması en az 3.5 olmalıdır.

·         9-10. sınıfların sonunda İngilizce dersinin ortalaması en az 3.0 olmalıdır.

·         Öğrencinin beş öğretmeninden, aşağıdaki konulara değinen tavsiye mektubu alması gerekmektedir:

 

 

 

Program hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için http://www.enkaokullari.k12.tr/ib/ ve http://www.enkaokullari.k12.tr/ib/tr/ adreslerimizi ziyaret ediniz.

 

 

Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı Ofisi

 

Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü’nün misyonu, Enka öğrencilerini yurtdışında yüksek öğrenime hazırlamak ve öğrencilerin velilerini bu konuda bilgilendirmektir. Başka bir deyişle, misyonumuz, yurtdışındaki eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilere destek olmaktır. Üniversiteye yerleştirme ile ilgili başarı, öğrencinin başarılı olacağı yeri bulması ile ölçülür. Bizim için “iyi üniversite” öğrencilerimiz için en uygun yerdir.

 

Öğrencilerimizin ve velilerimizin Yurtdışı Üniversite Danışmanlık Ofisi ile görüşmek için randevu almaları gerekmektedir. Randevu almak isteyen öğrencilerin herhangi bir teneffüs zamanında ofisimize uğrayarak bir saat belirlemeleri mümkündür. Velilerimiz ise Yurtdışı Üniversite Danışmanı Sandi Engler ile görüşmek için Güniz Durmuş’u (Yurtdışı üniversite danışmanlığı bölümünün asistanı, dahili no: 419) arayarak randevu talep edebilirler.

 

Sizlerle çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Lütfen herhangi bir sorunuz olduğunda bizi aramaktan çekinmeyiniz.

 

 

3. Kütüphane

Enka Okulları Kütüphanesi olarak hedefimiz, öğrencilere okuma ve öğrenme şevki aşılamak ve onların bilgiyi yetkin, eleştirel ve etiğe uygun biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Misyonumuz, öğrencileri, bilgi ihtiyaçlarını belirleyebilmelerini, ihtiyaç duydukları bilgileri bulabilmelerini, ulaştıkları kaynakların niteliğini değerlendirebilmelerini ve araştırmalarının sonuçlarını etkin bir şekilde sunabilmelerini sağlayacak yaşamboyu öğrenmeye hazırlamaktır.

Enka Okulları’nda Anaokulu-1. Sınıflar Kütüphanesi, 2-5. Sınıflar Kütüphanesi ve 6-12. Sınıflar Kütüphanesi olmak üzere üç kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanelerimiz, geleneksel basılı kaynaklar ile çeşitli elektronik koleksiyonları ve hizmetleri birarada sunmaktadır. Küçük grup çalışmalarına, bireysel okuma çalışmalarına, büyük gruplara yönelik öğretime ve çoklu-ortam sunumlarına elverişli olarak tasarlanmış olan herbir kütüphanede, bireysel araştırma ve gruba yönelik öğretim için kullanılan bilgisayar ağları bulunmaktadır. Kütüphanelerde, sessiz okuma için alanları, öğrenci araştırmalarına yönelik öğretim alanları, süreli yayın ve özel koleksiyon alanları ile birlikte işitsel-görsel koleksiyon alanları yer almaktadır. Bütün kütüphanelerimiz Türkçe ve İngilizce büyük koleksiyonlara sahipken, lise kütüphanemizde bunlara ek olarak, Fransızca ve Almanca kaynaklar bulunur. Kütüphanelerimiz, öğrencileri araştırmaya davet eden ve üretken öğrenme ortamlarıdır.

Kütüphane, anadili Türkçe ve İngilizce olan kütüphane öğretmenlerinin öğrencilerle birlikte çalıştığı iki dilli bir öğrenme alanıdır.

 

4. Ders Dışı Etkinlikler Programı

 

·         Spor, sanat, güncel olaylar ve topluma hizmet çalışmalarını içeren çok çeşitli kulüp ve takım olanakları sunan ders dışı etkinliklere bütün öğrenciler katılacaktır. Ders dışı etkinlikleri seçme sistemi, öğrencilerin her bir etkinlik türüne katılmalarını gerektirir.

·         Ayrıca öğrencilere, güçlü yönlerini geliştirebilecekleri ve en yüksek performans düzeyine ulaşabilecekleri fırsatlar sağlanır.

·         Ders dışı etkinlikler IB Diploma Programı’nın gereklerinden olan CAS’e (Yaratıcılık-Hareket-Hizmet) yönelik hazırlık ve deneyim sağlayacaktır.

·         Bütün kulüpler, etkinlikler ve takımlar, öğrencilerin yukarıda belirtilen 12. sınıf hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak biçimde düzenlenir.

·         Öğretmenlik ve antrenörlük, Enka Okulları’nın felsefesi, öğretmenlik ahlakı ve öğrenci davranış kuralları ile her zaman tutarlı olacaktır.

·         Ders dışı etkinlikler, Enka Okulları’nda öğretilen bütün dillerde sunulacaktır.

·         Öğretmenler, antrenörler ve danışmanlar, Enka Okulları çalışanları için hazırlanmış yönergelere göre denetime ve değerlendirmeye tabi olacaklardır.

 

Kulüpler ve Okul Sonrası Programı

Okul sonrası ve kulüp etkinlikleri adı altında yürütülen ders dışı etkinlikler, Enka Okulları ve Enka Spor Kulübü işbirliği ile yürütülen çalışmalardır. Etkinlikler planlanırken öğrencilerimizin, sosyal, kültürel ve sportif gereksinimleri göz önünde bulundurulur, kendi yeteneklerini tanıyan ve geliştiren, özgüvenli, başkalarının haklarına saygılı ve toplumla uyumlu birer birey olmaları amaçlanır. Öğrencilerimiz başarılı olduklarında coşkularını yaşamaya ve başkalarının başarılarını da takdir etmeye teşvik edilirler.

 

Kulüp etkinliklerine, bütün öğrencilerimiz katılır, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerdir. Öğrencilerimiz diledikleri etkinliklere katılabilirler.

 

Öğrencilerimiz, spor ve kültürel ağırlıklı olan okul sonrası etkinliklere katılmaları için teşvik edilirler. Bu etkinlikler, aşağıdaki biçimde uygulanır:

 

1.            Takım Çalışmaları: Öğrencilerimizin belli bir alandaki yeteneklerini daha da geliştirebilmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Okul takımlarındaki öğrenciler, okulumuzu temsil etme şansına da sahiptir. Bale, halk oyunları, satranç, koro, piyano, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, yüzme, atletizm ve futbol bunlardan bazılarıdır.

 

2.            Diğer Sportif ve Kültürel Çalışmalar: Bu etkinliklerde, takım çalışmalarına katılamayan öğrencilerimize benzer sportif ve kültürel çalışmalar yapma olanağı sağlanmaktadır.

Bütün öğrencilerin kulüp çalışmalarına katılır, ancak okul sonrası çalışmalarına katılmak isteğe bağlıdır. 

 

5. Ölçme ve Değerlendirme

 

Bütün sınıf-içi ölçme-değerlendirmeleri, Enka standartları ve o sınıf düzeyinin hedeflerine göre düzenlenmiş üç tür ölçme içerir: farklı becerilerin ölçülmesi, performansın ölçülmesi ve gerçek yaşam becerilerinin ölçülmesi. Enka’da sınıf içi ölçme-değerlendirmede hem beceri hem de performans ölçme türlerinin dengeli biçimde kullanılması esastır. Ayrıca mümkün olan yerlerde öğretim programına yerleştirilmiş gerçek yaşam becerilerini de değerlendirme fırsatları sağlanmaktadır. 

Not Düzeni

Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede beşli not düzeni kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki notla değerlendirilir. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır.

Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir:

Puan                               Not                                 Derece

85-100                             5                                     Pekiyi

70-84                               4                                     İyi

55-69                               3                                     Orta

45-54                               2                                     Geçer

——————————————————————————————————

25-44                               1                                     Geçmez

0-24                                 0                                     Etkisiz

 

Öğrenci Başarısının Belirlenmesi

 

Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir. Öğretmen, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol ederek değerlendirir.  

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;

a) Yazılı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz.

b) Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır.

c) Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu ve kısa cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Derslerin özelliğine göre gerektiğinde az sorulu, uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir.

d) Yazılı sınavlar, tekniğine uygun olarak hazırlanması ve bir dersten her dönemde birden fazla uygulanmaması kaydıyla test olarak yapılabilir.

e) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli ve sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.

f) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.

g) Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.

h) Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir.

 

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Ölçme sonuçları, eğitim-öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır.

Öğretmen, başarı oranı düşük olduğunda nedenlerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.  

Sözlü Sınavlar

Bir dönemde öğrencilere her dersten bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde daha çok sözlü puanı da verilebilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Sözlü puanı, sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve anında öğrenciye bildirilir.

Sınavlara Katılmayanlar

Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık ve benzeri durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.

Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu, ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.

 

 

 Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Öğretmenler, sınav, ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklar. Yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin, uygulamanın yahut projenin teslimi tarihine göre en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulur.

 

 

Dönem Notlarının Belirlenmesi

Dönem Puanı ve Notu:

Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz.

Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir.

Öğrenciye her dersten bir dönem puanı ve dönem notu verilir. Ancak;

a) Yabancı dil dersinde öğrencilere, dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin, programın öngördüğü şekilde bütünlük içinde kazandırılması esastır.

Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak becerilerin özelliğine göre yazılı, sözlü, ödev ve projelerle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı ve notu belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.

b) Beden Eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle derse veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler okul doktorundan, okul doktorunun bulunmadığı veya teşhis koyamadığı durumlarda, resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.

Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir.

Rapora göre Beden Eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve sakıncalı görülmeyen uygulamalı etkinliklere, bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.

 

 

Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu

Bir dersin yıl sonu puanı;

a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

b) Hiç puan bulunmaması hâlinde yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır. Bir dönem puanının bulunması hâlinde ise bu dönem puanı ile yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalamasıdır.

c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu puanı ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.

ç) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.

d) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler farklı olduğunda:

1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır.

2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarıdır.

(Değişik son fıkra:01.02.2007/26421 RG) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bir dersin yıl sonu notu ise;

a) Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

b) Hiç not bulunmaması hâlinde yetiştirme programı puanından elde edilen nottur. Bir dönem notunun bulunması hâlinde ise bu dönem notu ile yetiştirme programı notunun aritmetik ortalamasıdır.

c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan notun aritmetik ortalamasıdır.

ç) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik ortalamasıdır.

d) Naklen gelen öğrencinin, önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler farklı olduğunda;

1) Bir dönem notu alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem notudur.

2) Yeni alınan dersten bir dönem notu alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem notudur.

Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

 

Bir dersin ağırlığı, ağırlıklı puanı ve ağırlıklı notu

Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından o dersin ağırlıklı notu bulunur.

Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

 

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma

 

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

 

a) İkinci dönem notunun, en az "Geçer" ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta",

 

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı notunun en az "Geçer"

 

olması gerekir.

 

 

Doğrudan Sınıf Geçme

 

Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, bütün derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.

 

Okul türlerine göre Kurulca belirlenen dersler dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.  

 

 

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması

(Değişik:12.6.2008/26904 RG) Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10. ve 11. sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.

 

Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

 

 

Sınıf Tekrarı

 

Öğrencilerden;

a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla  sınıf geçemeyenler,

b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler,                  

c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar

sınıf tekrar ederler.

Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra:12.6.2008/26904 RG) Devamsızlık nedeniyle 12. sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12. sınıfı tekrar ederler. Ayrıca, mezun olamayan 12. sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar. 

Okul Birincilerinin Tespiti

Ders kesiminde, disiplin kurulunun da görüşü alınarak alan/dal ayırımı yapılmaksızın mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca okul birincisi tespit edilir. Ancak okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası alan öğrenciler, ceza ile ilgili kayıtları dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamaz.

Öğrencilerin mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde son sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir.

Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar öğrencilerin yıl sonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir.

Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa son ders yılından başlanarak derslerin yıl sonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır.

Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile öğretmenler kurulunda kur'a çekilerek okul birincisi tespit edilir.

Aynı yönetim altındaki okullarda farklı diploma düzenlemeyi gerektiren programların her biri için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.

Okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında doğrudan "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi"ne bildirilir.

 

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları

Madde 41— (Değişik:12.6.2008/26904 RG) Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde;

a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına,

b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına alınırlar.

Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez.

Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.

Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla 3 sınav yapılabilir.

 

 

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının Uygulanması

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Tespiti

Madde 42 — (Değişik:12.6.2008/26904 RG) Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler; öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin iş birliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir. Sınav programında yer alması düşünülen dersler program ilan edilmeden önce değiştirilebilir.

Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına alınacak öğrenciler ve sınavı yapılacak dersler ile ilgili hazırlanan listeler sınavların başlamasından 5 iş günü öncesinde okul müdürlüğünce ilan edilir.

Sınavların Şekli ve Niteliği

Sınavlar başlamadan önce komisyon üyelerince sınavların esasları tutanakla tespit edilir. Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ya da birkaçıyla yapılabilir. Bu derslerin sınavlarının şekli, sınav komisyonunca belirlenir.

Yabancı Dil dersinin sınavları, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.

Dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü yapılan sınavlarda, yazılı sınavlar sözlü sınavlardan önce yapılır. Sözlü sınavlara, yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde başlanır. Sınav kâğıtları, sözlü sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır.

Uygulanacak sınavların şekli, esasları, başlama saati ve sınavda kullanılacak araç-gereç sınav çizelgesi ile birlikte okulda ilân edilir. 

Sınav Programı

Sınavlardan önce sınav programı hazırlanır ve okulda ilân edilir. Sınav programında, sınavı yapılacak dersler, görevli öğretmenler, sınav tarihleri ile uyulacak usul ve esaslar yer alır. İşletmelerde meslekî eğitime devam eden öğrencilerin sınavları, beceri eğitimi sonunda yapılacak şekilde planlanır. Sınava alınacak öğrenci bulunmadığı takdirde o ders için sınav programı yapılmaz.

Sınav programının onaylı bir örneği bilgi için il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Öğretmenlerin sınavlarla ilgili görevleri imza karşılığında duyurulur.

Yazılı Sınavlar

Komisyonca, yazılı sınavlar için sorularla birlikte bir "cevap anahtarı" ve "puanlama çizelgesi" hazırlanır ve komisyon başkanınca onaylanır. Soru kâğıdında ve cevap anahtarında, her soruya verilen puan ayrıntılı olarak belirtilir. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin kimlik bilgilerini kapatacak şekilde hazırlanmış sınav kâğıtları kullanılır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınavlar

Sözlü sınavlarda öğrenciye sınav komisyonunca sorular yazdırılır veya yazılı olarak verilir ve düşünmek için uygun süre tanınır. Cevap verirken öğrencinin sözü kesilmez. Öğrenci soruları cevaplandırırken ikinci öğrenci, verilen soruların cevaplarını hazırlar. Belirlenen sürede öğrenci cevaplarını bitirememiş ise ek süre tanınır.

Uygulamalı sınavlarda, komisyonca belirlenen araç-gereç kullanılır. Uygulamanın özelliğine göre yapılan işlerdeki öğrenci ad ve numaraları görünmeyecek şekilde kapatılır ve en geç 24 saat içinde değerlendirmeye başlanır. Bu süre, dersin özelliğine göre uzatılabilir.

 Sınavların Başlama Saati ve Süresi

Yazılı sınavlara en geç sabah saat 10.00'da, öğleden sonra saat 14.00'de başlanır. Yazılı sınav süresi, dersin özelliğine göre iki ders saatini geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir.

 

Sözlü ve uygulamalı sınavlara sabah 9.00'da başlanır. Sözlü sınavların, saat 17.00'ye kadar bitirilememesi ve sınava alınacak öğrenci sayısının 10'dan fazla olması hâlinde sınav ertesi güne bırakılabilir.

 

Uygulamalı sınavların süresi, sınav komisyonunca tespit edilir.

  

 

Sınavların Değerlendirilmesi ve Yapılacak İşlemler

 

Sınavlar, cevap anahtarına ve puanlama çizelgesine göre değerlendirilir.

 

Yazılı sınavlarda kâğıtlar okunurken yanlışların altı, aslı bozulmayacak şekilde renkli kalemle çizilir. Verilen puanlar, sınav kâğıtlarının üst kısmındaki bölüme, soruların sıra numarası esas alınarak yazılır.

Yazılı sınavlar değerlendirilirken sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kâğıt kullanan öğrencilerin her kâğıdına ayrı ayrı işlenir ve bu kâğıtlar komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

Sözlü sınavlarda komisyon üyeleri ayrı ayrı puan verir. Bu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü puanı tespit edilir. Okul müdürü, puanlar arasında önemli farklar görürse sınavı durdurup olayı gerekçesiyle birlikte millî eğitim müdürlüğüne bildirir. Yeni üye ilâvesi ile kuracağı bir komisyonla sınavın devamını sağlar.

Uygulamalı sınavlarda değerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul müdürlüğünce onaylanan esaslar doğrultusunda yapılır.

Değerlendirme ile ilgili işlemler bittikten sonra alınan puanlar ve notlar puan çizelgesine yazılır.

Aynı dersten birden fazla sınav türü uygulanması hâlinde, puanların aritmetik ortalaması alınıp puana ve nota çevrilir. Özürsüz olarak bu sınavlardan herhangi birine girmeyenlerin girdiği sınavdan aldığı  puan ikiye bölünerek sınav puanı ve notu belirlenir.

Cevap anahtarı, puanlama çizelgeleri ve sorular, sınav kâğıtları ile birlikte iki yıl saklanır. Sınav kâğıtları ve uygulama sonuçları, okulu denetlemeye yetkili olmayan kimselere gösterilmez ve verilmez.

Sınavlarda Kopya Çekme

 

Sınavlarda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınav için sıfır (0) puan verilir. Durum görevlilerce bir tutanakla tespit edilir.

 

 

Sınavlarda Başarılı Sayılma

Sınavlarda bir dersten en az "Geçer" not alan öğrenci, o dersten başarılı sayılır.

Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmeyen derslerin yıl sonu puanlarında değişiklik yapılmaz.

Öğrencilerin derslerden başarılı olma, sınıf geçme ve alan/dala yönelme hakları sınavlardan önceki hâliyle saklı tutulur. Ancak sınavda aldıkları puanlara göre yıl sonu puanları ile yıl sonu başarı puanları yeniden tespit edilir.

Sınav Sonuçlarının İlânı

Sınav sonuçları, sınavların bitimini takip eden iş gününde, onaylı çizelgelerle okulda herkesin görebileceği yerlerde ilân edilir.

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarına giremeyenler

Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmemesi durumunda not çizelgesinde sınava girilmediği belirtilir.

Bu sınavlar sırasında;

a) Kendisinin veya yakınlarının tedaviyi gerektiren hastalığı,

b) Bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor gibi ulusal ve uluslar arası etkinliklere katılma,

c) Kaza, ölüm, doğal afet, yangın ve benzeri nedenlerle sınava giremeyenler, resmî-özel kurum veya kuruluşlardan alacakları rapor ya da belgeyi sınavın yapıldığı günü izleyen 5 iş günü içinde vermeleri durumunda okul müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde sınava alınır. Ancak bu süre, özrün durumuna göre okul müdürünce uzatılabilir.

Bu durumdaki öğrencilerin sınavları, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır.  

6. Alanlarla İlgili Esaslar

 

11.09.2009 tarih ve 151 sayılı (liselerde uygulanmakta olan) haftalık ders çizelgelerinin 2010 -2011 Öğretim Yılından  itibaren 9. Ve 10. Sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak kaldırılmasına karar verilmiştir.20.07. 2010 tarih ve 76  sayılı karar ile yeni haftalık ders çizelgeleri okullara bildirilmiştir.

Okulumuzda  bu karar gereğince  gerekli planlamalar yapılmış olup, aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Yeni ders programlarında alanlar kaldırılmış olup, dersler  “ Ortak  Dersler  “ve “ Seçmeli Dersler “olarak ikiye ayrılmıştır. Öğrencilerin ortak dersleri önceden belirlenmiş  olup, seçmeli dersler öğrencinin Üniversite sınavlarında tercih edeceği alana uygun seçim yapmasına imkan verecek şekilde oluşturulmuştur.

Ders planlamaları da bu esaslara uygun olarak tarafımızca  yeniden düzenlenmiştir. Buna göre ;

9.  SINIFLAR

Tüm dersler gönderilen Haftalık Ders Çizelgesi doğrultusunda ortak derslerden oluşmaktadır. Bu sınıf seviyesinde Müzik ve Sanat gibi dersler ortak dersler arasında yer almakta olup öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre eskisi gibi tercihe bağlı olarak dağıtılacaktır.

10.  SINIFLAR

Dersler  ortak ve Seçmeli olarak ikiye ayrılmaktadır.

DİL VE ANLATIM

TÜRK EDEBİYATI

MATEMATİK

GEOMETRİ

FİZİK

KİMYA

BİYOLOJİ

TARİH

COĞRAFYA

PSİKOLOJİ

YABANCI DİL

İKİNCİ YABANCI DİL

DİĞER SEÇMELİ DERSLER

 

 
Ortak Dersler                                                       Seçmeli Dersler          

DİL VE ANLATIM

TÜRK EDEBİYATI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TARİH

COĞRAFYA

YABANCI DİL

İKİNCİ YABANCI DİL

BEDEN EĞİTİMİ

GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK

MİLLİ GÜVENLİK

 

 

 

 

Ortak dersler MEB tarafından bildiren zorunlu dersler olup tüm öğrencilerimizin ortak derse girdiği saatlerdir. Seçmeli derslerin dağılımı ise öğrencilerimizin seçtikleri alanlar dikkate alınarak planlamıştır. 

Dolayısı ile Geçen senenin sonunda FM alanını seçtiğini belirten öğrencimize  bu alanın gerektirdiği tüm dersleri göreceği bir planlama yapılmıştır. 

Daha ayrıntılı bilgi  “Okul Tanıtım Günü” nde öğrencilerimize verilecetir. Sizler de dilediğiniz zaman konu ile ilgili olarak Müdür  Yardımcılarımıza danışabilirsiniz.

 

11. SINIFLAR

Dersler  ortak ve Seçmeli olarak ikiye ayrılmaktadır.

DİL VE ANLATIM

TÜRK EDEBİYATI

MATEMATİK

GEOMETRİ

FİZİK

KİMYA

BİYOLOJİ

TARİH

COĞRAFYA

SOSYOLOJİ

YABANCI DİL

İKİNCİ YABANCI DİL

DİĞER SEÇMELİ DERSLER

 

 
Ortak Dersler                                                       Seçmeli Dersler          

DİL VE ANLATIM

TÜRK EDEBİYATI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

T.C. İNKILAP TARİHİ

FELSEFE

YABANCI DİL

İKİNCİ YABANCI DİL

BEDEN EĞİTİMİ

GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK

 

 

 

 

Ortak dersler MEB tarafından bildiren zorunlu dersler olup tüm öğrencilerimizin ortak derse girdiği saatlerdir. Seçmeli derslerin dağılımı ise öğrencilerimizin seçtikleri alanlar dikkate alınarak planlamıştır. 

 

 

 

 12. SINIFLAR

Şimdiye kadar var olan ders programı devam edecek olup değişiklikler bu seviyeleri kapsamamaktadır.

 

 

 

7. Takvim ve Çizelgeler

 

Okul Saatleri

 

Okul, saat 8:30’da başlamaktadır ve öğrencilerin saat 8:20’de okul kampüsünde bulunmaları gerekmektedir. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri günleri dersler öğleden sonra 16:10’da sona erer ve okul sonrası etkinlikleri 16:20 - 17:10 arasında düzenlenir. Perşembe günleri ise derslerin bitiş saati 15:25’tir ve okul sonrası etkinlikleri 15:35’te başlayıp 17:10‘da sona erer.

 

Okul takımlarının antrenman saatleri, Beden Eğitimi bölümü tarafından öğrencilerimize ve velilerimize duyurulur.

 

Diğer okul birimlerinin çalışma saatleri : 08.00 - 16.30


 

GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ

 

Pazartesi - Salı - Çarşamba - Cuma

     Perşembe

08:30 - 09:10

1

08:30 - 09:10

1

 

 

 

 

09:15 - 09:55

2

09:15 - 09:55

2

 

 

 

 

10:00 - 10:40

3

10:00 - 10:40

3

 

 

 

 

10:40 - 11:00

Teneffüs

10:40 - 11:00

Teneffüs

 

 

 

 

11:00 - 11:40

4

11:00 - 11:40

4

 

 

 

 

11:45 - 12:25

5

11:45 - 12:25

5

 

 

 

 

12:25 - 12:45

Öğle Yemeği

12:25 - 12:45

Öğle Yemeği

 

 

 

 

12:45 - 13:10

Teneffüs

12:45 - 13:10

Teneffüs

 

 

 

 

13:10 - 13:50

6

13:10 - 13:50

6

 

 

 

 

13:55 - 14:35

7

13:55 - 14:35

7 (Kulüpler)

 

 

 

 

14:35 - 14:45

Teneffüs

14:35 - 14:45

Teneffüs

 

 

 

 

14:45 - 15:25

8

14:45 - 15:25

8 (Kulüpler)

 

 

 

 

15:30 - 16:10

9

15:25 - 15:35

 Servis Hareket

 

 

 

 

16:10 - 16:20

Servis Hareket

15:35 - 17:10

Okul Sonrası Etkinlikler

 16:20 - 17:10

Okul Sonrası Etkinlikler

17:10 - 17:15

Servis Hareket

17:10 - 17:15

Servis Hareket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi

 

8. İletişim

 

 

 

Okulun dört ana birimine aşağıdaki bilgiler doğrultusunda ulaşabilirsiniz:

                       

Anaokulu:

 

Aslı Ellez: dahili #206 

e-posta: asliellez@enkaokullari.k12.tr

 

 

1-5 Sınıflar:

 

Neşe Dikimciler: dahili # 306 

e-posta:  nesedikimciler@enkaokullari.k12.tr

 

 

6-8 sınıflar:

 

Zeynep Gümülüoğlu: dahili # 407

e-posta: zeynepgumuluoglu@enkaokullari.k12.tr

 

 

Lise:

 

Zekiye Çetin: dahili #  406

e-posta: zekiyecetin@enkaokullari.k12.tr

 

 

 

Veli – Öğretmen Görüşmeleri

 

Velilerimiz, öğretmenlerimizle yıl boyunca web sayfamızdan randevu alarak görüşebilirler. Velilerimizle daha etkin ve verimli görüşmeler yapılması amacı ile her öğretmenimizin ders programlarına göre belirlenmiş olan görüşme gün ve saatlerine web sayfamızdan ulaşarak randevu talep edebilirsiniz.

 

Okul Telefon numaraları

                  

Ana Santral no:       +90 (212) 276 05 45, 46, 47; 286 59 30, 31, 32, 33, 34, 35

Lise faks no:             +90 (212) 286 52 12

Anaokulu faks no:  +90 (212) 285 93 01

1-5. sınıflar faks no:    +90 (212) 276 82 94

6-8. sınıflar faks no:    +90 (212) 285 01 19

İşletme faks:                            +90 (212) 276 82 38

 

 

Dahili telefon numaraları

 

 

Kayıt - Kabul  

113

İşletme Ofisi  

502 – 503 - 505

Rehberlik Servisi (Anaokulu) 

211

Rehberlik Servisi (1-5) 

311

Rehberlik Servisi (6-8) 

411

Rehberlik Servisi (lise) 

412

Revir 

515

Lise Revir 

516

Direktör  

106

Lise Müdürü

408

İlköğretim Okulu Müdürü 

306

Anaokulu Müdürü

206

Lise Müdür Yardımcısı – HZ.-10-12. Sınıflar   

410

Lise Müdür Yardımcısı – 9-11. Sınıflar 

402

İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı (1-5)

302

İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı (6–7)

403

İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı (7–8)

404

Lise Öğretmenleri

408

İlköğretim Okulu Öğretmenleri 

306

Anaokul ve 1. Sınıf Kütüphanesi

214

İlköğretim 2-5. Sınıf Kütüphanesi

315

İlkögretim  6-8. Sınıf Kütüphanesi

414

Lise Kütüphanesi

414

Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı                                            419

 

E- Posta İle Veli İletişimi

Velilerden gelen iletilere, acil durumların dışında, öğretmenler  en geç yirmi dört saat içinde cevap vermeye çalışır.

 

Okul Bülteni - Enka Intelligence

Enka Okulları iki haftada bir Cuma günleri çevrim-içi bir okul bülteni yayımlar. Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayımlanan bülten, okul ve öğrenci etkinlikleri hakkında bilgi içerir. Ayrıca okulun ve Okul Aile Birliği’nin duyurularına ve okulun iki haftalık takvimine yer verir. Okulumuzun internet sitesinde yayımlanan bültene menü sütunundaki ‘Enka Intelligence’ yazısına tıklanarak kolayca erişilebilir.

 

Bülten, okuldaki kağıt tüketimini azaltmak, internet erişimi olan her yerden takip edilmek, daha çok kişiye ulaşmak ve daha çok alana sahip olmak gibi amaçlarla 2007 Şubat ayından beri çevrim-içi olarak yayınlanmaktadır. Velilerimizin bülteni internetten takip ederek bu amaçlara ulaşmada okula destek olmaları beklenmektedir.

 

Internet erişiminiz yoksa, okul bültenini temin etmek için lütfen lise sınıfları için Zekiye Çetin’i (dahili 406) arayınız.

 

Bütün yazılı iletişim için kuryeliği çocuklarınız yapar.

 

 

E-posta adresleri:              mailbox@enkaokullari.k12.tr

Okul personeline ulaşmak için personelin adı ve soyadından sonra @enkaokullari.k12.tr (küçük harf ve aralıksız)

 

örnek: darlenefisher@enkaokullari.k12.tr

Internet Sitesi

www.enkaokullari.k12.tr

 

Enka Okulları, sınıf  ve okul etkinlikleri konusunda iletişim için web sitesine bakınız. Web sitemizin ana sayfasındaki “Haberler ve Duyurular” başlıklı hareketli şerit sayesinde,  en son duyurulara ve önemli mesajlara ulaşabilirsiniz.

 

*** www.enkaokullari.com ve www.enkaschools.com mail adresi artık okulumuza ait değildir.

 

 

Acil Durumlarda İletişim

Okul saatleri içinde olan bir deprem ya da başka bir felaket durumunda okula yakın bir konumdaysanız, okula ulaşmaya çalışınız. Okula ulaşamıyorsanız, çocuklarınızın okulda güvenli bir ortamda olacağından emin olunuz. En uygun zamanda, telefon, web sitesine mesaj yerleştirme, SMS mesajı gibi iletişim kanalları kullanılarak sizlerle iletişim kurulmaya çalışılacak ve çocuğunuzun güvenli bir şekilde size teslim edilmesi sağlanacaktır.

 

Tatillerde ve Karlı Günlerde İletişim

 

·     Televizyondan ve radyodan okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamaları takip ediniz.

·     Okulun, öğrencilerimiz okula ulaştıktan sonra tatil edildiği durumlarda, mümkün olan en kısa sürede okulun aldığı kararları web sitesinden öğrenebilirsiniz.

·     Okul telefonları kilitlendiği için, lütfen okulu aramayınız.

·     Okulun tatil edilebileceği durumlarda, okul, Aile Telefon Zinciri’ni başlatacaktır.

 

SMS Mesajı:

Okulun genelini ya da liseyi ilgilendiren önemli duyurular, servis olanakları elverdiği durumlarda, cep telefonunuza SMS yolu ile iletilecektir. Telefon numarası değişikliklerini vakit kaybetmeden lütfen Kayıt Kabul Ofisine bildiriniz.

 

 

9. Günlük Rutinler

 

Okula Geliş 

Ders saatleri boyunca özel araçlar kampüse giremezler. Veliler, çocuklarını belirlenen öğrenci indirme noktalarına bırakabilirler; okul binasına kadar çocuklarına eşlik etmek için araçlarından inemezler. Bütün geliş trafiği tek yönlüdür; araçlar ana kapıdan girerek tenis kortları ve park alanının yanındaki Spor Kulubü Kapısı’ndan okuldan ayrılırlar. İlköğretim Okulu öğrencileri okula giriş ve çıkışlarında A kapısını kullanırlar. Anaokulu öğrencileri, anaokulu binasına en yakın köşede bulunan yönlendirme tabelasının önünde indirilerek görevlilere teslim edilir. Her iki noktada da çocukların güvenliğini sağlayacak öğretmen ve görevliler bulunmaktadır.

 

Bütün lise öğrencileri saat 8:20’de okulda olurlar.

 

Okula geç gelmeyi alışkanlık haline getiren öğrencilerimiz ve velileri ile toplantılar yapılarak bunun nedenleri araştırılır ve gerekli önlemler alınır.

 

 

Okuldan Ayrılış

Özel araçlar, okul servisleri okuldan ayrılmadan kampüse giremezler. Kapılar hergün saat 16:25’den itibaren özel araçların girişlerine açılacaktır. Çocuklarını almak için özel araçlarıyla gelen veliler, araçlarını kampüs içindeki belirlenen alanlara 16:25–16:35 saatleri arasında park edebilirler.

 

 Okul sonrası programımıza katılan öğrenciler için okuldan ikinci bir alınma uygulaması gerekecektir. Okul etkinliklerimizin güvenli biçimde yürütülebilmesi, okul servislerinin park edip öğrencileri alabilmeleri için 16:00 - 17:15 saatleri arasında özel araçların okula girişlerine izin verilmez. Okul servisleri okuldan ayrılır ayrılmaz, özel araçlar çocuklarını almak için kampüse girebilirler.

 

Çocuklarını almak için okula erken gelen velilerimizin ve özel şoförlerin öğrencilerin dikkatlerini dağıttıkları için, sınıfların önlerinde ve koridorlarda beklemeleri uygun değildir. Velilerimiz, 1.sınıflar katındaki  veli bekleme yerinde öğrencileri almak için bekleyebilirler. Özel şoförler  ise ancak saat 16.10’da öğrencilerimizi almak için okula giriş yapabilirler. D kapı, teneffüs dışındaki saatlerde kapalı olacaktır.

 

Öğrencilerimize getirilen eşyalar okul güvenliğine teslim edilir.

 

 

 

Öğrenci Devamsızlığı

Lütfen devamsızlık durumunda sabah 8:00 - 9:00 arasında okulu arayarak aşağıda belirtilen kişilerle görüşünüz:

 

Anaokulu:

 

Aslı Ellez: dahili #206 

e-posta: asliellez@enkaokullari.k12.tr

 

 

1-5 Sınıflar:

 

Neşe Dikimciler: dahili # 306 

e-posta:  nesedikimciler@enkaokullari.k12.tr

 

 

6-8 sınıflar:

 

Zeynep Gümülüoğlu: dahili # 407

e-posta: zeynepgumuluoglu@enkaokullari.k12.tr

 

 

Lise:

 

Zekiye Çetin: dahili #  406

e-posta: zekiyecetin@enkaokullari.k12.tr

 

 

Devamsızlık bilgisinin bize ulaşmadığı durumlarda, çocuğunuzun emniyeti ve nerede olduğu konusunda sizinle temasa geçmek için bütün olanaklar kullanılacaktır.

 

Çocuğunuzun yakalandığı bütün çocuk hastalıkları ve/veya bulaşıcı hastalıklar, veli tarafından hemen okul hemşiresine bildirilmelidir. Çocuğunuz, okula döndüğünde beraberinde mutlaka doktor raporu getirmelidir.

 

Okul Servis Araçları

 

Okul Aile Birliği, Enka Okulları ve 2011-2012 yılında okulumuza hizmet verecek Gürsel Turizm A.Ş. arasında görüşülerek imzalanan yıllık sözleşme ulaştırma servisinin ilkelerini belirler. Bu sözleşmenin bir nüshası İşletme Ofisi’nde, ailelerimizin incelemesine açıktır.

·        Servis şirketi her veliye aracın plaka numarasını, şirketin telefon numaralarını şoförün ismini ve telefon numarasını içeren bir bilgi kartı verir.

·        Her öğrenci, belirlenen saatte, servise binebilmek  için  hazır olmalıdır. Yol üzerinde diğer çocukların alınmasını geciktireceği için, hiçbir servis belirli bir durakta 2 dakikadan fazla beklemeyecektir.

·        Enka Okulları servis araçlarını kullanan öğrenciler için aşağıda belirtilen davranış ilkelerini belirlemiştir:

- Servise zamanında gelmek.

- Okul servisine, dikkatli binmek ve dikkatli inmek.

- Okul servisine binmeden önce yeme  - içmesini bitirmek.

- Emniyet kemerini bağlamak ve koltuğunda oturmak.

- Okumak, kulaklıkla müzik dinlemek, kendi kendine oynamak.  

- Diğer öğrencilerle alçak sesle ve  saygıyla konuşmak.

- Herkese nazik olmak. Kendisinden küçüklere yardımcı olmak.

- Emniyeti esas almak.

- Yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlenmek.

- Herhangi bir emniyetsiz davranış gözlemlediğinde yetkili birime bildirmek.

·         Gürsel Taşımacılık görevlileri ve Enka Okulları İşletme Bölümü servis sorumlusu ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere bütün gün okulda bulunmaktadırlar.

Not: Okulumuzun açıldığı ilk iki hafta, servis güzergahlarının tam anlamı ile düzene girmesi için, servis değişikliği yapılmayacaktır. Farklı  bir adrese gitmek için kendi servisinin dışında servis kullanmak isteyen  öğrencilerimizin  ulaşımlarını ilk iki hafta sizlerin sağlamasını rica ediyoruz.


Servis Araçlarında Davranış

 

Öğrencilerin okul servis araçlarında aşağıda belirtilen şekilde uygun davranışlarda bulunmaları gerekmektedir:

 

1. Servise zamanında gelmek.

2. Okul servisine, dikkatli binmek ve dikkatli inmek.

3. Okul servisine binmeden önce yeme  - içmesini bitirmek.

4. Emniyet kemerini bağlamak ve koltuğunda oturmak.

5. Okumak, kulaklıkla müzik dinlemek, kendi kendine oynamak.  

6. Diğer öğrencilerle alçak sesle ve  saygıyla konuşmak.

7. Herkese nazik olmak. Kendisinden küçüklere yardımcı olmak.

8. Emniyeti esas almak.

9. Yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlenmek.

10.Herhangi bir emniyetsiz davranış gözlemlediğinde yetkili birime bildirmek.

 

 

Okul Kıyafetleri

 

·         Öğrenciler her zaman okul formasını giymek durumundadırlar. Beden Eğitimi dersi için kıyafetlerini spor salonunda değiştirirler. Yalnız Cuma günleri serbest kıyafet günüdür. Serbest kıyafet günü öğrenciler herhangi bir spor takımına ait forma giyemezler.

Erkek öğrencilerimizin saçlarının kısa, kız öğrencilerimizin ise, uzun saçlarını toplayarak okula gelmeleri hijyen açısından önemlidir.

 

·         Okul kıyafetleri ortak olduğu için içlerine ad ve soyadı işlenmelidir. Bu şekilde işlenmemiş giysilerin kaybolma sorumluluğu öğrenciye ve ailesine aittir.

·         İsim işlenmemiş kıyafetler bulunduğunda, bunlar bir ay kayıp eşya kutularında saklanacaktır.  Her dönemin sonunda sahibi tarafından teslim alınmamış eşyalar, oditoryumda sergilenecektir. Bu süreden sonra sahibi bulunmayan kıyafetler ihtiyacı olan okullara bağışlanacaktır.

 

 

Kampüsteki Sınırlamalar

 

Aşağıda sıralananlara okulda izin yoktur ve okul alanında kullanılamazlar:

 

1.    Her türlü silah yasaktır. Bu ailelerin güvenlik görevlileri için de geçerlidir.

2.    Tütün ve tütün ürünleri okul alanının herhangi bir yerinde veya okul içerisinde kullanılamaz.

3.    Kimyasal maddeler, patlayıcılar, havai-fişek, uyuşturucu ve alkol, okul içinde ve çevresinde kesinlikle yasaktır.

4.    Sivri uçlu, kesici, delici aletler okula sokulamaz.

5.    Elektronik oyuncaklar, eğitimsel işlevi olmayan bilgisayar oyunları ve hareketli figür oyuncaklar okula getirilmez.

6.    Velilerimizin cep telefonları okul içerisinde sessiz konumda tutulmalıdır.

7.  Veliler  ve  velilerin görevlendirdiği kişiler ( şoför, yardımcı öğr. vb.gibi ) kampüs içinde,  başka öğrencilere olumsuz davranışta bulunamaz, taraf olamaz, müdahale edemez.

8.  Okula cep telefonu getiren öğrenciler, telefonlarını, okula geldikleri zaman ilgili müdür yardımcısına (1–5. sınıflar Hülya Kapdan; 6–8. sınıflar Deniz Sezer – Ümit Türkmen; 10 - 12. sınıflar Elvan Tongal; 9 -11. sınıflar Sinan Özkaya) teslim ederler ve çıkış saatinde geri alırlar.

9.    Okul Müdürü'nün onayı olmaksızın okula hayvan getirilemez. Hayvanlar için okula girme izni alınmadan önce aşı ve sağlık belgelerinin sunulması gerekmektedir

10.    Öğrenciler okulda sakız çiğneyemezler. Aynı şekilde okulumuzu ziyaret eden velilerimizden de sakız çiğnememelerini rica ediyoruz.

 

 

Kampüs Ziyaretleri : Güvenlik, Kimlik ve Park

ENKA Okulları olarak kapımız veli ve misafirlerimize her zaman açıktır. Güvenlik nedeniyle, veliler ve velilerce görevlendirilen kişiler öğrencileri okuldan almak için ya da  başka bir amaçla okulu ziyaretleri sırasında giriş kartını veya fotoğraflı bir kimlik göstermek zorundadırlar.

 

Okul, her öğrenci için yeni eğitim yılının başında bir kart vermektedir; ailenin öteki üyelerinin ya da misafirlerin ziyaret süresince takmak üzere A Kapısı’ndan Ziyaretçi Kartı edinmeleri gerekmektedir. Kartınızı kaybetmeniz halinde yeni kart alabilmek için lütfen İşletme Ofisi ile bağlantı kurunuz.

 

Belirtilen saatlerde kampuse girmek isteyen özel araçlar için,  Site ve Okul Giriş kapılarında plaka tanıma sistemi vardır.

 

Okul saatleri içinde yapılacak ziyaretler sırasında, tenis kortlarının üst kısmında yer alan Spor Sitesi’nin otoparkı kullanılabilir. Bu otopark alanı, Enka Okulları çalışanlarının sorumluluğunda olmadığından, okula gelen herkesin Enka Vakfı görevlilerinin kural ve uygulamalarına ve ikazlarına uymaları zorunludur. Otoparktan okul binasına (B Girişine), ulaşmak için havuzun yanındaki bağlantı yolu kullanılabilir. Anaokulu’na gitmek isteyenler vakıftan aşağı inen yolu kullanarak binanın ana girişine ulaşabilirler.

 

Yağmurlu ve karlı günlerde velilerimizin okul binasına daha yakın olan vakıf bünyesindeki park yerlerini, vakıf faaliyetlerinin izin verdiği ölçüde kullanmaları mümkün olabilecektir.

 

Lütfen araçlarınızı okul kapısının dışındaki anayola park etmeyiniz. Zira bu durum, okula giren ve okuldan çıkan araçların görüşünü engelleyerek büyük tehlike oluşturmaktadır.

 

 

 

Giriş  Kapıları

Anaokulu Girişi - Öğrenciler, personel ve ziyaretçiler için anaokulu ana girişi

A Kapı - Ziyaretçiler,  özel araç ile gelen öğrenciler ve personel için ana giriş  24 saat açıktır.

B Kapı - 3. Kat girişi- Öğrenci, veli ve personel girişi içindir.

C Kapı - 4. ve 5. Sınıfların teneffüsleri içindir. Bu kapı, bunun dışındaki saatlerde kapalı olacaktır.

D Kapı – Servisle gelen 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri ve 2. ve 3. Sınıfların teneffüsleri içindir. Bu kapı, teneffüs dışındaki saatlerde kapalı olacaktır.

E Kapı – Servisle gelen 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri içindir.

Lise Kapı - lise öğrencilerinin teneffüsleri içindir.

Oditoryum Kapı – Öğrenci girişi ve etkinlikler içindir

 

Kayıp Eşya  Bulunan değerli eşyalar müdür yardımcılarına teslim edilmelidir. Aynı şekilde, değerli bir eşyanız kaybolduğunda müdür yardımcınızla temasa geçiniz.

 

 

Hediyeler Öğretmen ve idareciler, öğrencilerimizin kendi el emekleri ile yaptıkları hediyeleri kabul edebilirler.  

 

 

10. Güvenli Öğrenme, Değerler ve Beklentiler

 

Enka Okulları’ndaki öğrencilerden güvenli bir öğrenme ortamını bozmayacak şekilde davranmaları beklenir. Enka Okulları’nda öğrenme amacımıza ulaşmak için bize yol gösterecek bir dizi temel değerler saptanmıştır:

 

•     Saygı                                 

•     Sorumluluk

•     Adalet                                

•     En iyiyi yapmak

 

Amacımız, öğrencilerin kendilerinde ve sınıf arkadaşlarında bulunan öğrenmeyi engelleyici davranışların farkına varmalarına yardımcı olmak, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenmelerini ve davranışlarını olumlu bir öğrenme ortamı yaratacak şekilde değiştirmelerini sağlamaktır.

 

Öğrenme ortamını olumsuz etkileyen geniş davranış kategorileri tanımlanmıştır ve her bir sınıflandırılmış kategoriye karşı Okul Yönetimi ve Öğrenci Destek Birimi'nce belirgin bir karşılık bulunmuştur. Enka topluluğunun bütün üyelerinin, her türlü korkudan uzak bir öğretim ve öğrenim hakkı vardır. Tehlikeli davranışlarda bulunan öğrenciler, derhal bu davranışta bulunduğu yerden ve diğer çocukların yakınından uzaklaştırılacaklardır. Sorun, öğrencinin okulun öz değerlerine ve beklentilerine uyum içinde davranmasını sağlayacak önlemlerin alınması ile çözümlenmeye çalışılacaktır.

 

Okulun temel değerlerine aykırı davranan, öğrenmeyi engelleyici veya başkalarına tehdit oluşturucu davranışları tekrarlayan öğrenciler, sorunun çözümü için Okul Yönetimi'ne yönlendirilirler. Alınacak önlemler Onur Kurulu ve gerekli durumlarda Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır (İlgili yönetmeliğe, web sitemizin bilgi bölümünden ulaşılabilir).

 

 

Okul Aile Birliği

 

Enka Okulları Okul Aile Birliği, okul ile aileler arasında iletişimi geliştirerek okul sorunları ile ilgili tartışmalarda, sosyal ve kültürel etkinliklerde okul ve aileyi bir araya getirmek için bir araç olarak kurulmuştur.

 

OAB, bütün Enka velileri ile öğretmenlerinden oluşur, bir Yönetim Kurulu ve alt kurulları vardır. Bu kurullar, Enka Okulları ile ortak çalışırlar. Yönetim Kurulu, her eğitim yılı başlangıcında Enka velileri tarafından bir yıllık bir dönem için seçilir. Bütün bir yıl boyunca aileler, OAB etkinliklerine, alt kurulların açık akşam toplantıları yoluyla, kurul üyelerine elektronik posta ile ulaşarak veya alt kurul üyeleriyle bizzat temas kurarak katılırlar.

 

Alt Kurullar

Sağlık ve Yemek, Kıyafet ve Ulaşım, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler, Spor Etkinlikleri.

 

Bütün OAB etkinlikleri gönüllülüğe dayanır. Her eğitim yılının başında yapılan oylama ile seçilir. Zaman, emek ve enerji sunmaya gönüllü olmayı, çocukların  eğitimine ve okula katkıda bulunma yolu olarak görüyoruz. Ailelerin okul yılı boyunca, herhangi bir zamanda, küçük veya büyük gönüllü yardımları bizim için memnuniyet vericidir.

 

 

Enka Okulları Okul Aile Birliği Yapısı

http://www.enkaschools.com/handbooks/lise_files/image002.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

11. Sağlık ve Güvenlik

 

Yangında Acil Durum Kuralları

 

Yangın Sırasında:

 

1.    Sakin olunuz.

2.    Yangın alarmını işitince boşaltma planına uygun olarak binayı terkediniz.

3.    Bir alanda yangını ilk farkeden kişi siz iseniz, yüksek  sesle ".........'de YANGIN VAR"  diye bağırın ve  yangın alarm düğmesine basınız.

4.    Siz ve öğrencileriniz dumanlı bir alandan geçmek zorunda iseniz, mümkünse ıslak bir  bezle ağzınızı kapatınız ve hızla yere yakın bir biçimde o bölgeyi terkediniz.

5.    Yangını kendinizin söndürebileceğinize inanıyorsanız 3 numaralı önlemi uyguladıktan sonra yangın söndürücüyü kullanınız.

6.    Size verilen komutlara uyunuz ve kişisel eşyalarınızı almak için binaya dönmeyiniz.

7.    Asansörleri kullanmayınız.

8.    İstendiğinde yangını söndürmeye yardım etmek için hazır olun

 

Yangın Sonrasında:

 

1.    Kendinizin veya öğrencilerinizin yaralanıp yaralanmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde ilk yardım   talep ediniz.

2.    Binanın dışında bekleyiniz.

3.    Okul yöneticilerinin verdiği talimatlara uyunuz.

 

Deprem Acil Durum Kuralları

 

Deprem Sırasında:

 

1.    Sakin olunuz.

2.    Bina içinde iseniz, camlardan uzak durarak bir masa veya sandalye altına girin. Başkalarına da aynı şeyi yapmalarını söyleyiniz.

3.    Bina dışında iseniz, binalardan, ağaçlardan telefon ve elektrik hatlarından uzak durunuz.

4.    Çevre yolunda iseniz köprü ve üst geçitlerden uzak durun. Araba içinde iseniz, arabanızı binalardan ve elektrik hatlarından uzak, güvenli bir yere parkediniz. Arabanın içinde kalınız.

5.    Asansörde iseniz hareket etmeyiniz. Asansörün amaçlanan kata gelmesini bekleyin. Asansörler hidrolik enerji ile çalıştığından en kötü koşullarda bile otomatik olarak en alt kata normal bir hızla inecektir.

 

Depremden Sonra:

 

1.    Öğrencilerin boşaltma planına uygun olarak binayı terketmelerine yardımcı olunuz.

2.    Öğrencileri yerlere düşmüş eşyaların üzerinde yürümemeleri için yönlendiriniz.

3.    Sizin veya öğrencilerin yaralanıp yaralanmadığını kontrol ederek gereken durumda ilk yardım uygulayınız.

4.    Asansörleri kullandırmayınız.

5.    Acil durumlar dışında telefonların kullanımını engelleyiniz.

6.    Elektrikleri kapatınız.

7.    Gaz veya su kaçağı olmadığını kontrol ediniz.

 

 

Servisler İçin Acil Durum Planı

 

1.    Okulun servis şoförleri kendi sorumlulukları altındaki öğrencilerin çok değerli olduğunun bilincindedirler. Bir felaket durumunda öğrencilere çok iyi bakacaklarından emin olunuz.

2.    Öğrencileri okula götürüp getirdikleri sırada yıkıcı bir deprem olduğunda BÜTÜN SERVİSLER OKULA YÖNELECEKLERDİR. Öğrencilerin toplanma yeri, kampüs içinde servislerin park alanı olacaktır. Böyle bir felaket durumunda çocuğunuz okulda daha güvenli olacaktır.

3.    Deprem, öğrencileri okula götürüp getirdikleri bir sırada olur ve kapanan yollar nedeniyle okula gelmek mümkün olamaz ise, servisler yollarında güvenli bir yere park edip haber veya yardım bekleyeceklerdir.

4.    Deprem, servislerin okuldan ayrılmasına yakın bir zamanda olursa servisler park yerinde kalacaklardır. Belediye yetkilileri ile iletişim sağlanıp, yolların güvenliği konusunda garanti alınınca servisler okuldan ayrılacaklardır.

5.    Köprüleri veya tünelleri geçerken servisler trafik akışının elverdiği ölçüde, mümkün olabilecek en seri bir şekilde hareket edeceklerdir. Gerektiğinde yolun açılmasını bekleyecek, daha sonra hızla yollarına devam edeceklerdir.

6.    Servislerde acil durumlar için güvenilir kapalı şişe suyu ve hafif yiyecekler bulundurulacaktır.

7.    Servislerin benzin depoları düzenli bir şekilde doldurulacaktır. Okul servisleri hergün sabah ve akşam görevlerini bitirdikten sonra benzin alacaklardır.

  

 

İçme Suyu

Okulda musluklardan akan su içilebilir niteliktedir. okuldaki su, 5 aşamalı bir filtreleme sisteminden geçirilmektedir ve Sağlık ve Güvenlik standartlarına uygundur. Okul musluklarından periyodik olarak alınan su numuneleri test için özel labaratuara ve hıfzısıha labaratuarına gönderilmektedir. Test sonuçları web sitemizde yayınlanmaktadır.

 

 

Yemek 

Enka Okulları ve 2011-2012 yılında okulumuza hizmet verecek Terakki Toplu Yemek A.Ş.arasında  görüşülerek imzalanan yıllık bir sözleşme yemek hizmetinin ilkelerini belirler. Bu sözleşmenin bir nüshası İşletme Ofisi’nde, ailelerimizin incelemesine açıktır.

 

Şirket, yemeklerin hazırlanmasında, hijyenik koşullarda sunulmasında, sağlıklı ve dengeli menüler hazırlanmasında okul ve Okul Aile Birliği ile yakın işbirliği içindedir. Hazırlanan yemeklerden seçilen numuneler hem okul tarafından hem de firma tarafından test için labaratuarlara gönderilmektedir.

Aylık menü ve tüm test sonuçları web sitemizde yayınlanmaktadır.

  

 

Temizlik Hizmetleri

 

Okulumuzun Temizlik hizmeti 2011-2012 yılında Mavi Temizlik Şirketi ile yürütülecektir. Yemek şirketinde olduğu gibi temizlik şirketi de temizlik standartlarını son derece yüksek tutmak için okul yönetimi ile birlikte çalışmaktadır.

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, bir sorumlu doktor (Dr. Ali Layık dahili 515) ve iki hemşireden (Oya Dikmen ve Hatice Köreken) oluşmaktadır  ve saat 08.00 - 16.30 arasında açıktır. Hemşireler ve okul doktoru bu saatler arasında her gün okulda bulunurlar.

 

Okula yeni kayıt yaptıran velilerimizin, Sağlık Bilgi Formlarını eksiksiz doldurmaları, tüm velilerimizin  ise, öğrencilerin sağlığını ilgilendiren bir konuda veya varsa ilaç kullanımı ile ilgili bir değişiklik olduğunda OSB’ne bildirmeleri, öğrencilerin sağlık durum takibi ve ihtiyaç duyulduğunda Sağlık Birimimiz tarafından müdahalesinde son derece yararlı olacaktır.

 

Önemli Bilgi

 

Okul çalışma takvimi, okul haftalık ders giriş ve çıkış saatleri ve öğrenci etkinlikleri konusunda okul yönetimi, öğrenciler yararına değişiklikler yapabilir. Okul,  bu konudaki değişiklikleri velilere bildirmekle yükümlüdür.