Sık Sorulan Sorular

IB sınavları ve Türk üniversitelerine giriş sınavları arasındaki fark nedir?

IB diploma sınavları ve ÖSS arasındaki farkı, her iki sınavda değerlendirilen hususlara, sınavların nasıl değerlendirildiğine ve ölçme-değerlendirme hedeflerine bakarak görebiliriz.

IB diploma sınavları, üniversitenin birinci yılına kadar öğrencilerin altı farklı disiplinde bilgiyi uygulama, analiz etme ve sentezleme kapasitesini değerlendirir. Öte yandan, ÖSS büyük ölçüde disiplinlerdeki uzmanlık üzerine odaklanmıştır.

IB diploma sınavları, öğrencileri, bilgi soruları, problemler, makaleler, örnek çalışmaları ve metin okuma gibi farklı sınav tarzlarının da dahil olduğu çeşitli çalışmalarla değerlendirir. Üniversite giriş sınavı (ÖSS), çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. IB ölçme-değerlendirmesi ise yalnızca başarı kriterlerine bağlıdır. Üniversite giriş sınavında başarılı olmak ise, öğrencinin lisedeki başarısı, sınava giren diğer öğrencilerin başarısı gibi pekçok başka etmene bağlıdır.

IB sınavlarının amacı, iki yıllık çalışmanın sonunda farklı alanlardaki akademik başarıyı ölçmektir. Üniversite giriş sınavının amacı ise, öğrencilerin Türk üniversitelerinde yüksek öğrenim görmeye uygun olup olmadıklarını belirlemektir.


 


ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI WEB SİTESİ
Enka Okulları, İstanbul | E.posta: ibdpcoordinator@enkaokullari.k12.tr Tel: 0212 276 05 45